Privacyverklaring Digipublic

Digipublic ('''wij''), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Digipublic acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. 

Door onze websites (de "sites") te bezoeken accepteert u en geeft u toestemming voor de in dit beleid beschreven praktijken (inclusief zoals periodiek bijgewerkt of gewijzigd). Als u om welke reden dan ook het niet eens bent met de bepalingen van dit beleid, dient u uw gebruik van de site onmiddellijk te staken. 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 23 december 2020

 

Gebruik van persoonsgegevens

Digipublic verwerkt je persoonsgegevens alleen als je gebruik maakt van onze diensten of als je gebruikt van diensten die wij uitgeven voor onze cliënten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze websites bezoekers, nieuwsbrief lezers en klanten. Het gaat om de volgende sites:

Digipublic.nl

Online.nonons.nl

Coaches.nonons.nl

Skinnyminds.nl

Leden.skinnyminds.nl

Leden.vitaliminds.nl

Wine-up.nl

voordehelpers.nl*

training.voordehelpers.nl*

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen, deze gegevens blijven altijd gekoppeld aan de bron site en worden niet door andere uitgaven gebruikt:

*Op voordehelpers.nl & training.voordehelpers.nl bewaren we naam en emailadres, drie maanden in opdracht van slachtofferhulp Nederland. Na drie maanden worden de gegevens verwijderd.

Website bezoekers
 De gegevens van bezoekers van onze websites, analyseren we zoveel mogelijk anoniem. Zodra jij je actief registreert op een van onze sites kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • ·  Locatiegegevens
 • ·  Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • ·  Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • ·  Internetbrowser en apparaat type
 • ·  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, een product aan te vragen, in correspondentie en telefonisch

   Nieuwsbrieven /challenges / e-books / tips / mini-training
   Als je je inschrijft voor één van de nieuwsbrieven, e-books, gratis trainingen of challenges registreren we:  
 • ·  Voor- en achternaam
 • ·  E-mailadres

Klanten
 Als je je een product koopt via Digipublic (van ons of éen van onze uitgaven), registreren we de volgende gegevens voor een goede afhandeling:

 • ·  Voor- en achternaam
 • ·  E-mailadres
 • ·  Adresgegevens
 • ·  Telefoonnummer
 • ·  IP-adres
 • ·  Bankrekeningnummer
 • ·  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt; bijvoorbeeld afbeeldingen, ervaringen en profielbeschrijvingen

 

Gronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • ·  Het afhandelen van jouw betaling
 • ·  Verzenden van onze nieuwsbrief en aanbiedingen
 • ·  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of te verbeteren
 • ·  Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • ·  Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • ·  Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • ·  Digipublic analyseert jouw gedrag op de sites om daarmee de websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • ·  Digipublic gebruikt de gegevens geanonimiseerd ter evaluatie en verbeterering van onze dienstverlening
 • ·  Digipublic verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij verzamelen je persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Digipublic maakt gebruik van verschillende systemen die automatisch gegevens verwerken. Op basis van deze verwerkingen kunnen we besluiten nemen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Digipublic) tussen zit. Bijvoorbeeld: Geautomatiseerde verwerkingen vanuit onze boekhoudsoftware. Het gaat hier om automatische verzending van periodieke facturen voor onze abonnementen. Ook herinneringen voor nog openstaande facturen worden grotendeels geautomatiseerd verzonden.

Digipublic maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s of -systemen en/of derden:

·  Mailblue – CRM, autoresponder en versturen van nieuwsbrieven

·  Plug & Pay – webshop, het afhandelen van betalingen en versturen van facturen

.  Mollie – verwerken betalingen en betalingsgegevens

·  Huddle – CRM, community & het faciliteren en hosting van online trainingsomgeving

·  Zapier – een koppeling tussen verschillende systemen

·  Phoenix – website en marketing tools, voor het genereren van leads, landingspagina’s en het afnemen van quizzen

·  Hellotars – voor het verzenden van diverse formulieren

·  Facebook – sociaal netwerk en advertentie kanaal

·  Google Analytics – om inzicht te krijgen in de bezoekers van de website

·  Acuity Scheduling – voor het online inplannen van afspraken

·  Zoom - Webinarsoftware


 Jouw gegevens kunnen worden verzameld en gedeeld met bovenstaande verwerkers. Een aantal verwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), maar vallen dan voornamelijk onder het EU-US Privacy Shield. Dit verplicht hen zeer strikte (gecontroleerde) bescherming te bieden over persoonsgegevens.

Digipiublic verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit en alleen dát wat nodig is op bovenstaande gronden, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Neem contact met ons op via e-mail (info@digipublic.nl) als je hier meer informatie over wilt ontvangen.
 

Bewaren van persoonsgegevens

Digipublic bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bij een inactief account bewaren wij persoonsgegevens en contactgegevens maximaal 2 jaar, zodat het doel kan worden nageleefd waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gevraagd. Documenten ten behoeve van sollicitaties worden tot maximaal vier weken na beslissing over de betreffende sollicitatie bewaard. Documenten ten behoeve van belastingaangifte worden maximaal zeven jaar bewaard.

 

Delen met anderen

Digipublic deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Digipublic blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Voor betalingen, moeten we persoonsgegevens van jou aan Mollie overdragen. De persoonsgegevens zijn uw naam, e-mailadres en bankgegevens. Uw persoonsgegevens worden door Mollie in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Mollie’s privacy statement verwerkt.

 

Analytics en cookies

Digipublic gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Digipublic gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Privacy Policies en Cookie Consent van derde partijen die cookies plaatsen op skinnyminds.nl of andere websites in ons beheer zijn hieronder te vinden:

Google Analytics

Vimeo

DoubleClick

Facebook Pixel

 

Embedded Content

In content op onze website kan gebruik gemaakt worden van ingesloten content die op andere websites worden gehost. Denk hierbij met name aan YouTube en/of Vimeo video’s en podcasts. Deze diensten maken vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en mogelijke persoonsgegevens doen kunt u achterhalen in de privacy statement van betreffende aanbieders van de embedded content.
 Tijdens het ophalen van embedded content maken we altijd gebruik van anonimiserende instellingen die de betreffende diensten mogelijk aanbieden tijdens het embedden van content. Denk hierbij aan ingeschakelde Privacymodus bij het embedden van YouTube video’s, die voorkomt dat YouTube informatie over bezoekers opslaat als zij de video niet actief afspelen.
 Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Digipublic en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@digipublic.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Beveiliging

Digipiublic neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@digipublic.nl.

 

Melding autoriteit persoonsgegevens

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

 

Melding aan betrokkene

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, word je hiervan op de hoogte gesteld, indien je als betrokkene kan worden gekwalificeerd.

Wij raden je aan deze verklaring frequent te raadplegen, in verband met eventuele wijzigingen.

arrow_drop_up arrow_drop_down